تقویم جلالی در لینوکس - linux jalali StarCalendar

معرفی نرم افزار

بر روی لینوکس خود نیازمند یک تقویم جلالی می باشید که بتوانید کار ها ی خود را بر اساس تقویم جلالی مدیریت نمایید. در این آموزش itstorage  به روش نصب و راه اندازی آن می پردازیم.
 می توانیم با استفاده از git نرم افزار starcalendar را دانلود و نصب نمایید. و هرچند وقت یکبار همین سورسی را که دارید از طریق git بروز نمایید. روش بسیار ساده است. ابتدا با git یک clone از سورس را بر روی سیستم خود دانلود می کنیم.
و روال نصب رو مطابق ادامه مستندات انجام می دهیم.

Download latest codes via git:

$ git clone git://github.com/ilius/starcal.git

Download latest snapshot (without git):

Open this URL with your browser:

http://github.com/ilius/starcal/tarball/master

Installation on Ubuntu:

$ sudo bash ./install-ubuntu

Installation on Debian or other Debian-based distributions:

$ sudo bash ./install-debian

Installation/uninstallation on ArchLinux:

$ bash ./install-archlinux
$ sudo pacman -R starcal3

Or:

$ yaourt -S starcal
$ sudo pacman -R starcal

Installation/uninstallation on openSUSE:

$ sudo bash ./install-suse
$ sudo zypper remove starcal3

Installation/uninstallation on Fedora:

$ sudo bash ./install-fedora
$ sudo yum remove starcal3
 
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
مطالب و دوره های آموزشی مرتبط
 
 

برچسب ها: مرجع تخصصی آموزشهای لینوکس , linux, Linux Desktop, دوره تصویری آموزش لینوکس LPIC1 به زبان فارسی, linux jalali starcal, jalali calendar, تقویم جلالی در لینوکس