اخبار و اطلاعات فناوری و تعاریف اولیه

هوشمند سازی مدارس با لینوکس

فناوری های IT و راهکارها

بر هیچ کسی پوشیده نیست که تعلیم و تربیت فرزندان نیاز مند ارتقای سطح کیفی آموزش در مدارس کشورمان می باشد. و همه ما بی شک نگران آینده فرزندان عزیزمان هستیم.
هوشمند سازی مدارس در جهت استفاده فناوری برای سهولت و بالا بردن کیفبت انتقال مفاهیم و یادگیری سریع تر دانش آموزان استفاده می شود.در این آموزش itstorage به هوشمند سازی مدارس با لینوکس می پردازیم. برای هوشمند سازی نیازمند ...

Big Data چیست؟

فناوری های IT و راهکارها

 

BigData  مفهومی است که بیانگر دارایی های اطلاعاتی است  که حجم بالا، سرعت بالا، و تنوع بالایی دارند. و نیازمند استفاده از ساختارهای جدید، تکنولوژی های جدید  و  روش های تحلیلی فنی جدید برای پردازش، آنالیز و  استخراج داده های ارزشمند برای کسب و کارمی باشد.
تعریف داده بزرگ از سه جنبه اصلی بررسی می شود: ویژگی های داده ها، نیازهای پردازش داده ها، و ارزش کسب و کار.

1 2 3 4 5